Software für Fensterbau und Türenbau

FenTime

Czasy zakładowe można rejestrować w programie manualnie albo też przez znakowanie w zakładzie przez pracownika wykorzystującego komputer z systemem Windows. Dla kalkulacji powykonawczej zarejestrowane czasy można wykorzystać w porównaniu czasów wymaganych i rzeczywistych.

Faktyczne koszty materiałów można przeciwstawić dzięki FenTime kosztom kalkulowanym. W połączeniu z opcjonalnym modułem Finansów można bezpośrednio przejmować faktury dostawców.

FenTime umożliwia rejestrację czasów produkcji w zakładzie przy pomocy przeglądarki internetowej. Po wyborze pracownika można rozpocząć nową czynność, przerwać lub zakończyć czynność trwającą lub też kontynuować czynność przerwaną wybierając proces i miejsce kosztów. Zestawienie pracowników, miejsc kosztów i procesów jest pobierane z danych FenOffice. Zarejestrowane czasy są zapisywane bezpośrednio w danych programu, dlatego nie jest konieczny import lub eksport danych.

Dla każdej przeglądarki (lub każdego adresu IP) można skonfigurować dostępnych pracowników i dostępne miejsca kosztów. Wybór pracownika jest opcjonalnie możliwy również po podaniu kodu PIN. Dlatego też w masce adresu jest opcja wprowadzenia kodu PIN. Poprzez przeglądarkę internetową można mieć podgląd na aktualnie rejestrowane czynności i czasy.