Software für Fensterbau und Türenbau

FenOffice

Elastyczność i szybkie działanie to wymogi przyszłości, które umożliwiają zdobycie silnej pozycji na rynku. Niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest uporządkowanie i przejrzystość procesów wewnętrznych oraz sprawny przepływ informacji.

Elektroniczne przetwarzanie danych i zastosowanie nowych technologii jest obecnie centralnym elementem strategii każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Tylko ci, którzy wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom, są przygotowani do współzawodnictwa na rynku w nadchodzących latach. Oprogramowanie FenOffice składa się z modułu podstawowego ProAdmin, modułu konstrukcyjnego ProDesign, oraz z licznych bazujących na nich modułów dodatkowych.

Adressverwaltung
Zarządzanie adresami
Artikelverwaltung
Zarządzanie artykułami
Projektverwaltung
Zarządzanie projektami

ProAdmin

Moduł podstawowy ProAdmin oferuje producentom okien wszelkie funkcje niezbędne do codziennej pracy. Przy pomocy tego przyjaznego w obsłudze programu do zarządzania biurem można szybko i w prosty sposób tworzyć oferty, opracowywać projekty, przygotowywać produkcję i zamówienia.

Użytkownik FenOffice ma możliwość rozszerzenia oprogramowania ProAdmin o liczne moduły dodatkowe.

Dzięki analizom i kontroli zakładowej dostępne są funkcje planowania wydajności. To statystyki materiałowe, analizy ilościowe i dane sprzedażowe są podstawowymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Dzięki modułowi zarządzania magazynem maja Państwo stały wgląd w aktualną bazę artykułów. Automatyczne generowanie zamówień umożliwia koordynację stanów magazynowych, dostępność i rezerwację części niezbędnych do produkcji.

Dzięki łączom do różnych programów BDE dostępne stają się istotne dane dla gospodarki czasem, księgowości bądź kalkulacji powykonawczej. Poprzez sesje serwera terminalowego pracownicy biur handlowych mogą tworzyć zlecenia bezpośrednio w bazie danych producenta stolarki. Zarządzanie użytkownikiem organizuje prawa dostępu wewnętrznych i zewnętrznych pracowników. Decydującą zaletą oprogramowania firmy ProLogic jest szybkość, z jaką można wprowadzać, przetwarzać i analizować dane. Jest to możliwe dzięki sprawnie zorganizowym bazom danych, błyskawicznie dostarczającym żądane informacje.

ProDesign

ProDesign wspiera Państwa przy konstrukcji najbardziej skomplikowanych konstrukcji okiennych - szybko i z zachowaniem wszelkich szczegółów. Dzięki widokowi od wewnątrz i od zewnętrz przebieg konstrukcji można śledzić na ekranie. Szczegóły są widoczne na rysunku konturowym bądź w wybranym kolorze. Źródła błędów są natychmiast wykrywane i komentowane odpowiednim komunikatem.

Elementy konstrukcyjne wprowadza się kursorem na wybrane miejsce. Późniejsza zmiana wymiarów, profili, materiałów oraz ustawień poszczególnych elementów nie stanowi żadnego problemu.

Po zapisaniu gotowych konstrukcji użytkownik programu ma dostęp do licznych list produkcyjnych.

Przed przekazaniem elementów okien do produkcji mogą Państwo uruchomić m.in. wskazanie na ekranie pozycji obróbek i wierceń dla części okuć.

Każde dowolnie skonstruowane okno można zdefiniować i zapisać w programie FenOffice jako typ standardowy, co zwiększa efektywność pracy.

Cenę okien można ustalić na podstawie cenników okien lub na podstawie zużycia materiałów i nakładu czasu. Slużą do tego dowolnie definiowalne miejsca kosztów i operacje robocze.

FenTime

Czasy zakładowe można rejestrować w programie manualnie albo też przez znakowanie w zakładzie przez pracownika wykorzystującego komputer z systemem Windows. Dla kalkulacji powykonawczej zarejestrowane czasy można wykorzystać w porównaniu czasów wymaganych i rzeczywistych.

Faktyczne koszty materiałów można przeciwstawić dzięki FenTime kosztom kalkulowanym. W połączeniu z opcjonalnym modułem Finansów można bezpośrednio przejmować faktury dostawców.

FenTime umożliwia rejestrację czasów produkcji w zakładzie przy pomocy przeglądarki internetowej. Po wyborze pracownika można rozpocząć nową czynność, przerwać lub zakończyć czynność trwającą lub też kontynuować czynność przerwaną wybierając proces i miejsce kosztów. Zestawienie pracowników, miejsc kosztów i procesów jest pobierane z danych FenOffice. Zarejestrowane czasy są zapisywane bezpośrednio w danych programu, dlatego nie jest konieczny import lub eksport danych.

Dla każdej przeglądarki (lub każdego adresu IP) można skonfigurować dostępnych pracowników i dostępne miejsca kosztów. Wybór pracownika jest opcjonalnie możliwy również po podaniu kodu PIN. Dlatego też w masce adresu jest opcja wprowadzenia kodu PIN. Poprzez przeglądarkę internetową można mieć podgląd na aktualnie rejestrowane czynności i czasy.

Łącza

ProAdmin jest kompatybilny z innymi programami. Zachowane w ProAdmin dane można przekazywać do niemal każdego programu Windows. Wykorzystać można tu istniejące już formaty wymiany danych, ale jest też możliwość indywidualnego przekazu. W załączeniu sporządziliśmy przykładową listę możliwości przekazu.

 • Microsoft Office

  Word - Korespondencja seryjna, Word - Procesy (DOC, RTF, PDF, HTML), Word - Indywidualne dokumenty, Excel - Artykuły, Excel - Okucia, Outlook - Kontakty, Outlook - Adresy

 • Księgowość finansowa

  DATEV, IBM-FiBu, Apertum Accounting

 • Łącza handlowców lub przedstawiciela

  Eksport stałych danych, Import projektów, Import procesów, Adresy

 • Import artykułów

  ComNorm - Artykuły, EuroAscii - Szkło, EuroAscii - Okucia

 • Połączenie ERP

  Zarządzanie pozycjami otwartymi, księgowość, gospodarka materiałowa

 • Gospodarka czasem

  Rejestracja danych przedsiębiorstwa, Kalkulacja powykonawcza

 • Obrót płatnościami

  Druki przelewowe, Fomularze czeków, Online przez DTAUS

 • Rysunki

  Export rysunków wektorowych (WMF,EMF,DXF), Export rysunków map bitowych (BMP, JPG, PNG)

Przekaz danych

ProDesign przetwarza dane nie tylko dla list produkcyjnych. Również maszyny produkcyjne wymagają wielu danych konstrukcyjnych. Zrozumiałe jest zatem, że te wartości obliczeniowe przekazywane są automatom produkcyjnym w formie elektronicznej.

 • Produkcja okien drewnianych i drewniano-aluminiowych

  Piła poprzeczna, Heblarka, Strugarka, Czopiarka, Frezowanie obwiedniowe, Prasa, Wiercenia pod okucia, Frezy okien łukowych, Kontrprofile, Frezy do szprosów, Wiercenia pod kołki, Dłutowania, Linie produkcyjne, Centra obróbcze CNC, Stacje okuwania, Drukarki atramentowe, Drukarki laserowe

 • Produkcja okien PVC

  Piły poprzeczne, Piły do podwójnych skosów, Centra obróbcze do PVC, Zgrzewarki, Czyszczarki, Stacje okuwania, Etykiety produkcyjne

 • Obróbka aluminium

  Piły poprzeczne, Piły do podwójnych skosów

 • Piły

  Dowolne materiały w sztangach, optymalizowany/ nie optymalizowany, Kodowanie profili, kodowanie kolorów, Kąty, Docinanie listew przyszybowych

 • Obróbka drewna blokowego

  Profile wzdłużne, Profile końcowe, Łączenie narzędzi, Dyblowanie/ strona wzdłużna i czołowa, Wiercenia/ strona wzdłużna i czołowa

 • Profilowanie

  Zaokrąglanie krawędzi, Dodatkowe frezowanie (Zmiana profila), Zmienne felce pod parapet zewn, Zmienne felce pod parapet wewn

 • Montaż okuć

  Wiercenia pod klamki, Elementy zaczepowe, Zawiasy, Wiercenia pod skrzynki zamków

 • Okna PVC

  Cięcie profili i wzmocnień, Obróbka okuć, Obróbka wzmocnień, Odwodnienia, Wiercenia, Zgrzewanie, Czyszczenie

Edycje

- = niedostępny

* = opcjonalny

= dostępny

opustoszały = nie dotyczy

S = Standard

P = Professional

E = Enterprise

ProAdmin Standard Professional Enterprise
Zarządzanie adresami
Zaawansowane zarządzanie adresami -
Wydruk list przez generator raportów -
Zarządzanie artykułami
Zarządzanie dostawcami -
Artykuły fikcyjne -
Zarządzanie tabelami rabatów -
Zaawansowane ustalenia ceny (ceny specjalne) -
Zarządzanie dokumentami dodatkowymi -
Czasy wymagane -
Wydruk list przez generator raportów -
Zarządzanie projektami
Oznaczenia projektu -
Realizacja procesów standardowych
Zaawansowana realizacja procesów -
Eksport procesów do Microsoft Word
Wydruk procesów przez generator raportów -
Bezpośredni wydruk list elementów
Pozycje sum
Zarządzanie użytkownikami - *
Zaawansowane zarządzanie mandantami - -
Filtry projektów dla sprzedawców - -
Klucz serwerowy - *
Baza danych na serwerze SQL Microsoft - *
Sesje serwera terminalowego - *
Łącza ERP-/PPS - - *

 

ProDesign Standard Professional Enterprise
Jeden rodzaj materiału wraz z listami elementów    
Kolejne rodzaje materiału wraz z listami elementów *    
Rodzaje materiałów drewno/drewno-aluminium/PVC -
Rodzaj materiału aluminium - * *
Projektowanie list produkcyjnych   * *
Projektowanie etykiet * * *
Zarządzanie czasami wymaganymi -
Zarządzanie garniturami okuć *
Sterowanie maszynami - * *
Opcjonalne moduły dodatkowe * * *