Software für Fensterbau und Türenbau

Szkolenia

Nie każdy problem techniczny da się rozwiązać przy pomocy usługi hotline. Specjalnie wyszkoleni pracownicy naszej firmy przeprowadzają szkolenia pracowników w firmach Klientów. Przebieg szkolenia może zostać wspólnie zaplanowany oraz dopasowany do specyfiki przedsiębiorstwa.

Szkolenia indywidualne w ProLogic

Na życzenie klientów szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie indywidualnym w spokojnej atmosferze naszej siedziby.