Software für Fensterbau und Türenbau

FenOffice 13 udostępniony Klientom

Udostępniony w czerwcu FenOffice13 zawiera funkcje potrzebne do generowania deklaracji właściwości użytkowych. Bazując na dotychczas wprowadzonych danych dotyczących oznakowania CE, program FenOffice13 oferuje możliwość wytworzenia deklaracji właściwości użytkowych dla okien i drzwi, która jest obowiązkowym dokumentem od dnia 1. lipca 2013. Deklaracja właściwości użytkowych tworzy podstawę dla oznakowania CE Państwa produktów i dlatego jest niezbędna. Generowanie deklaracji może odbywać się poprzez eksport do Word/RTF jako samodzielny wydruk lub poprzez generator raportów FenOffice, ponieważ jest ono zintegrowane w formularz procesów. Deklarację właściwości użytkowych można wydrukować na całej stronie lub w formie tabeli. (Forma tabeli musi zostać jeszcze zatwierdzona przez odpowiedni akt prawny, zawarta jest już jednak w FenOffice.)

FenOffice13 zawiera ponadto m.in. natępujące funkcje i właściwości:

  • Zapisywanie wygenerowanych formularzy procesów jako dokumenty zewnętrzne (np. w formacie Adobe PDF)
  • Rozszerzenie dla fikcyjnych artykułów list elementów
  • Zarządzanie w projekcie odpowiedzialnymi pracownikami Klienta
  • Prawa dostępu do list produkcyjnych, przekazu danych i katalogów typów standardowych
  • Ograniczenie zastosowania poszczególnych materiałów lub wpisów stałych danych
  • Rozszerzenie w konstrukcji systemów drewniano-aluminiowych (głębokości elementu)

Powyższe funkcje są częściowo dostępne tylko z odpowiednimi modułami rozszerzeniowymi lub w określonych edycjach FenOffice. Klienci z obowiązującą umową ProService otrzymują szczegółowy opis aktualizacji wersji FenOffice13.